Scholarship

Year

 Name 

 Standard

2006 Joshi Shreyas Uday IV
2006 Pol Pranav Sanjay IV
2009 Joshi Shreyas Uday VII
2009 Pol Pranav Sanjay VII
2009 Nakashe Amol Raghuvir VII
2010 Fernandes Olinka Benedict IV
2010 Mulay Aishwarya Nilkant IV
2010 Parulekar Siddhi Laxman IV
2010 Pol Juiee Sanjay IV
2012 Parkar Vaishnavi Santosh IV
2013 Naik Akanksha Ramesh IV
2013 Nakashe Shubham Raghuvir IV
2013 Nakashe Shubham Raghuvir IV
2013 Parulekar Aashay Harish IV
2013 Yadav Sanika Vijay VII
2013 Pol Jaiee Sanjay VII
2013 Fernandes Olinka Benedict VII
2013 Parulekar Siddhi Laxman VII