SSC

SSC RESULTS

 Year

 Name of the Student

 Percentage

 School Result

 2005 Ms. Limaye Gandhali Ajit  84.66%  100%
 2006 Mst. Manjarekar Vishal Rajan  81.20%  100%
 2007 Ms. Manjarekar Neeta Rajan  83.69%  100%
 2008 Ms. Karangutkar Chaitalee Rajan  90.46%  100%
 2009 Ms. Prabhuzantye Tejaswini Vinayak  94.15%  100%
 2010 Mst. Noronha Joel John  92.38%  100%
 2011 Ms. Jagtap Sneha Balasaheb  98.91%  100%
 2012 Mst. Kelkar Rajat Rajendra  96.55%  100%
 2013 Mst. Salgaonkar Prathamesh S.  87.45%  100%
 2014 Ms. Fernandes Akshata Anton  92.40%  100%
 2015 Ms. Wairkar Divya Chandrashekhar  92.20%  100%
 2016 Ms. Fernandes Olinka Benedict  95.00%  100%
 2017 Ms. Sarang Sakhsi Sandeep  97.00%  100%
 2018 Ms. Mehak Rizwan Shaikh  98.40%  100%